Privacy Statement

Versie 2.6 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-05-2018.

Bij Gratis.nl vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn en zorgvuldig behandeld worden. Hiervoor hebben wij onderstaande Privacy Statement geformuleerd en geïmplementeerd. Voorop staat dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Hierbij vijf kernpunten waar wij ons aan houden om aan de wet te voldoen:

Middels deze privacyverklaring melden wij duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens inzamelen.
Wij zullen alleen de persoonsgegevens bewaren die wij daadwerkelijk nodig hebben om zo te voldoen aan de plicht dataminimalisatie.
Wanneer nodig zullen we u om expliciete toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.
Vanzelfsprekend beveiligen we uw persoonsgegevens goed door passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Tot slot mag u altijd contact met ons opnemen voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Voor wie is de Privacy Statement?
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en gebruikers van Gratis.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Gratis.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Gratis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en beschermd.

Uw gegevens

Persoonlijke gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website ontvangen wij gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer u ze aan ons heeft verleend voor een dienst of service of wanneer het anderszins duidelijk is dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. We doen dit alleen op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming, contractuele overeenkomst, wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens die wij via de website kunnen ontvangen zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij om u relevantie aanbiedingen per e-mail te kunnen sturen.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief van Gratis.nl vragen wij u om persoonlijke gegevens te vertrekken. De gegevens die u aan ons verstrekt wordt gebruikt om u gerelateerde aanbiedingen en acties per e-mail te versturen. Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en niemand anders krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gratis.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gratis.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Wij maken enkel gebruik van de noodzakelijke cookies zodat onze website kan functioneren.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
We werken samen met diverse partijen zoals eerder benoemd. Wij doen er alles aan om de privacy van onze bezoekers te waarborgen door verwerkingsovereenkomsten te sluiten met onze partners. Hierin leggen we de beveiligingsmaatregelen vast en stellen we vast welke gegevens worden verzameld met welke doelen en verantwoordelijkheden. Zo gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Naast Google werken we samen met diverse andere partijen waarmee we verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten. In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over de derden waar wij mee samenwerken en de bewaartermijn van de gegevens.

Bewaartermijn
De gegevens die wij van u hebben bewaren wij zolang het nodig is. Zo zullen wij uw e-mailadres bewaren tot dat u zich uitschrijft. Daarnaast bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden (Google Analytics). De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Zie onderstaande
contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U kunt ook contact met ons opnemen. Zie onderstaande
contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Website: Gratis.nl
Bedrijfsadres: Stettinweg 22, 9723 HD Groningen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 2051813
BTW-nummer: NL802028779B01
Email: info@gratis.nl
Telefoon: 050-7115262